پست الکترونیک: [email protected]

فورجینگ شفت اصلی توربین بخار

Common raw materials

Forging display

CNC processing