پست الکترونیک: [email protected]

ماشینکاری و آهنگری آهنگرهای شافت بزرگ

Common raw materials

Forging display

CNC processing