پست الکترونیک: [email protected]

فورجگرهای خشن شافت دستگاه نورد صفحه بزرگ

Common raw materials

Forging display

CNC processing