پست الکترونیک: [email protected]

فرآوری و آهنگری قطعات ساخته شده از چرخ های جرثقیل متحرک

Common raw materials

Forging display

CNC processing