پست الکترونیک: [email protected]

فورجینگ های خالی روتور توربین بخار آهنگری

Common raw materials

Forging display

CNC processing