پست الکترونیک: [email protected]

فورجینگ های گوه ای تجهیزات نفتی

Common raw materials

Forging display

CNC processing