پست الکترونیک: [email protected]

فورجینگ های حفره ای پرس ایزواستاتیک سرد

Common raw materials

Forging display

CNC processing