پست الکترونیک: [email protected]

فورج آلومینیومی با اندازه بسیار بزرگ و کالیبر فوق العاده بزرگ

Common raw materials

Forging display

CNC processing