پست الکترونیک: [email protected]

قطعات فورج برای سر محور دستگاه کاغذ

Common raw materials

Forging display

CNC processing