پست الکترونیک: [email protected]

خشک کن استفاده از گرمای ضایعاتی که از آهنگری چرخ پشتیبانی می کند

Common raw materials

Forging display

CNC processing