پست الکترونیک: [email protected]

فورجینگ های صفحه ای را پشتیبانی می کند

Common raw materials

Forging display

CNC processing