پست الکترونیک: [email protected]

فورجینگ خالی شفت فن با دمای بالا دم کوره

Common raw materials

Forging display

CNC processing