پست الکترونیک: [email protected]

قطعات خودرو ساخته شده توسط فرآیند فورج قالب

Common raw materials

Forging display

CNC processing