پست الکترونیک: [email protected]

فورجینگ های شفت سفت و سخت بزرگ

Common raw materials

Forging display

CNC processing