پست الکترونیک: [email protected]

آهنگری آلومینیوم برای بلوک انتهایی داغ

Common raw materials

Forging display

CNC processing