پست الکترونیک: [email protected]

آهنگری شفت اصلی کابین توربین بادی

Common raw materials

Forging display

CNC processing