پست الکترونیک: [email protected]

پردازش قطعات آهنگری سه طرفه چهار طرفه

Common raw materials

Forging display

CNC processing