پست الکترونیک: [email protected]

فورجینگ های بشکه ای راکتور اولیه و ثانویه BDO

Common raw materials

Forging display

CNC processing