پست الکترونیک: [email protected]

فورجینگ های دوکی توربین

Common raw materials

Forging display

CNC processing